Tuesday, October 30, 2012

Guidelines


Prežijú buď všetci, alebo nikto.
Aj jedna dažďová kvapka zväčší more.
Zbrane sú nepriateľmi aj pre ich vlastníkov.                                     

Daj viac, ber menej.
Najprv iní, až potom ty.
Pozoruj, počúvaj a uč sa.
Rob len jednu vec naraz.

Každý deň spievaj.
Cvič si predstavivosť.
Jedz, aby si žil, neži, aby si jedol.

Lietaj vysoko, dýchaj zhlboka, hľadaj mier.

James Gurney – Dinotopia (zákony Dinotopie)

Wednesday, October 24, 2012

Tuesday, October 9, 2012

Plato's Cave


"We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light..."  Plato


Thursday, October 4, 2012

Tangled Ever After

:-))Related links:
Tangled
Tangled II.