Tuesday, February 19, 2013

Paris in paint

...by wonderful Robert Finale:
Related link:
Venice in paint

Saturday, February 16, 2013

"...always used to say..." 2


...slovenská verzia. Rady od rodičov, zozbierané z internetu. Pamätáte si ešte, čo zvykli hovorievať vaši rodičia/prarodičia? :-)

"Nikdy nerob druhým to, čo nechceš, aby robili oni tebe."

"Keď si niečo požičiaš, vráť to v lepšom stave než v akom si si to požičal."

"Tvoja osobná sloboda končí tam, kde sa začína osobná sloboda ostatných."

"Správaj sa k ľuďom slušne."

"Umy si ruky, keď prídeš zvonku."

"Čo sa v živote naučíš, to ti nik nevezme."

"Nauč sa byť zodpovedný za svoje chyby."

"Keď sa nebudeš učiť, skončíš pri lopate."

"Chovaj sa tak, aby si nechovala."

"Čo ťa nezabije, to ťa posilní."

"Neukazuj mi ako to nejde, ale ukáž mi, ako to ide."

"S poctivosťou najďalej zájdeš."

"Predtým, než vypustíš niečo z úst, poriadne to zváž."

"Ak sa chceš niečoho zbaviť, požičaj to."

"Čo si si navaril, to si aj zjedz."

"Mňa nezaujímajú výsledky ostatných, ale tvoje. "

"Každý je strojcom svojho šťastia."

"Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody."

"Vozík priateľstva musia tlačiť dve srdcia, nie iba jedno."

"Ži tak, aby si vždy mal čisté svedomie."

"Ponáhľaj sa pomaly."

"Na každé prasa sa voda varí."

"Aké si to urobíš, také to budeš mať."

"Nikdy nie je neskoro."

"Si plnoletý, vypadni." :-)

"Zbieraj sa a choď ďalej, dieťa moje."

"Všetko zlé, je na niečo dobré."

"Problémy sú na to, aby sa riešili."

"Všetko, čo sa ti v živote prihodí, má svoj dôvod."

"Nikdy nehovor nikdy."

"Tvoj život je len v tvojich rukách tak si to už konečne uvedom!"

"Najbližšia pomocná ruka je tá na konci tvojho ramena."

"Mlčať zlato, hovoriť striebro."

"Nie je dôležité vedieť všetko, ale je dôležité vedieť kde to nájdeš."

"Pred nikým sa neponižuj, nad nikoho sa nepovyšuj."

"Bez práce nie sú koláče."

"Učíš sa pre seba."

"Keby ostatní skočili z okna, skočíš tiež?"

"Daj dieťaťu rybu a dáš mu jedlo na jeden deň, nauč ho chytať ryby a dáš mu jedlo na celý život."

"Všetko ide, keď sa chce."

 "On ťa život naučí, aký je to boj."

"Každý vták si stavia svoje hniezdo sám".

"Keď hovorím, že budeš doma do piatej, to znamená o pol piatej, o tri štvrte alebo o päť minút päť... Ale v žiadnom prípade to nie je päť desať, alebo o pol šiestej!"

"Je to srdce, ktoré rozdáva. Ruky už iba dávajú."

"Ako si ustelieš, tak budeš spať."

"Všetko sa dá vysvetliť, ale, žiaľ, nie všetkým."

"Keď niečo robíš, tak to rob poriadne."

"Lož má krátke nohy a ďaleko neutečie."

"Na hrubé vrece hrubá záplata."

"Nesľubuj nič, čo nemôžeš splniť."

"Nikdy nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky."

Related link:
"...always used to say..." 1

Tuesday, February 12, 2013

"...always used to say..."


It is mothers or fathers, grandmothers or grandfathers, aunts or uncles... Our family members have sayings, they kind of belong to them. Especially that kind when parents are teaching children. Here are some of them:

„When one door closes another door opens.“

“Show me your friends and I’ll tell you who you are.”

“The mind is like a parachute – it doesn’t work until it’s open.”

“Education is your passport to life. Once you’ve got it no one can take it away from you.”

“You are not moving until that plate is empty.”

“If a job is worth doing, it’s worth doing well.”

“Don’t let your eyes be bigger than your stomach.”

“Prepare yourself, the opportunity will come.”

“While I breathe, I hope.”

“Don’t worry about being popular, worry about being good. Popular comes and goes, good always works.”

“Always look forward, never backwards.”

“Marry for money and you’ll earn it.”

“Banks will happily loan you an umbrella when the sun shines. As soon as it rains they ask for it back.”

“Every day you can get out of the bed is a great day.”

“You can’t make an omelette without breaking eggs.”

“All the flowers of tomorrow are the seeds of today.”

“What’s for you, won’t pass you.”

“Prevention is better than cure.”

“Always be yourself – and always take a safety pin when you go out.”

“There is no one from whom you cannot learn something.”

“Never trouble trouble until trouble troubles you. For if you trouble trouble, trouble will trouble you.”

“Listen to all but follow your own instincts.”

“It takes al sorts to make a world.”

“Treat people the way you would like to be treated yourself.”

“Remember your manners.”

“What you want to do, you can do.”

“We’ll sit down when we get all the little jobs done.”

“If you have a talent, never hide it.”

“Life is for living, not for throwing away.”

“You can walk a thousand miles but you can only take one step at a time.”

“If you are bored, it’s an insult to yourself.”

“Know your own country first before you go off travelling to other countries.”

“A good start is half the work.”

“Watch your language because it’s a precision tool: it’s a scalpel, not an axe.” 

(From the book "My mother always used to say" by Valerie Bowe)


Sunday, February 3, 2013

City of Roofs

Snow draws our attention to the roofs when it covers them and shows us how important they are...Related link:
Praha ve sněhu