Monday, July 19, 2010

Back to home 6 - Farewell
Žolnová


Opäť dôkaz, že v napohľad suchom a nepotrebnom pni môže byť veľa života. Peň sa stal mraveniskom, obrovským a rušným; iba šum padania ihličia z chrbtov mravcov bolo počuť na niekoľko metrov...


Blesk zachytený v kvapkách vody

No comments: