Saturday, October 9, 2010

Pink impression

Maľovali sa dvere a zvýšila sa farba... :-)

No comments: