Sunday, February 19, 2012

Za plotom 4




Sochy a sošky párikov na lavičkách v akejkoľvek podobe na dvorčekoch vedú










Diving :-)


Havo so šálom vyzerá ako živý...


...a tento ešte viac :-)




Títo návštevníkov síce nepohryzú, ale živý pes je živý pes


Don Quijote a Sancho Panza




slideshow :-)





Related links:
Za plotom 1
Za plotom 2
Za plotom 3

No comments: