Saturday, September 8, 2012

History of Art

Aký druh umenia sa vám páči? Každý má samozrejme rád niečo iné. U mňa víťazia obrázky zväčša realistické; nech sú krásne, nech rozprávajú o niečom dôležitom, nech rozochvejú, pôsobia a inšpirujú, otvárajú obzory a prežívanie. A ešte mám rada, keď sa komplikované zvládne povedať jasne, stručne, výstižne, nápadito a zaujímavo: :-)


No comments: