Monday, November 5, 2012

Dni dušičiek

Hrob plný kvetov...


...aj už zabudnutý
"Lean on me..."

No comments: