Sunday, May 12, 2013

Vienna 3 - Hofburg Palace

Sídlo cisárov, v súčasnosti prezidenta. Je to obrovský komplex s viacero nádvoriami, tak ponúkam iba zopár detailov, ktoré som stihla :-)

Related links:
Vienna 1
Vienna 2

No comments: