Tuesday, June 30, 2015

London - first look


Prvá reakcia pri pohľade na Big Ben - parafrázovanie Pavla Zedníčka: "Von tady stoojíí..!"


No comments: