Thursday, September 10, 2009

Capers with Beni 3 - Beni a ruža


Jedného dňa sme zobrali Beniho do parku. Ohromne sa mu tam páčilo. Dokonca si našiel malú ružičku mackovských rozmerov, dal si ju za uško a zobral si ju domov...


...doma ju nenechal len tak zvädnúť, príkladne sa o ňu staral a dával na ňu pozor...


...a drobná kvetina nám pred očami rozkvitla do krásy


Beni nezaspal na vavrínoch a ružu nespustil z očí; dokonca ju premiestnil bližšie k oknu, aby mala viac svetla


Ale všetko, čo má začiatok, má aj koniec; ruža zvädla tak ako i rozkvitla: pokojne a samozrejmo. A vďaka Benimu sa stala špeciálnou...

Related links:
Capers with Beni 1
Capers with Beni 2

No comments: