Saturday, March 27, 2010

Roddy Doyle in Eason

Znovu jeden z vynikajúcich spisovateľov. Jeho knihy pre dospelých nepoznám, zato tvorba pre deti (hlavne Roverove dobrodružstvá) je veľmi vtipná a originálna. Neviem, do akej miery sa prekladá do iných jazykov, ale odporúčam. Autor píšuci s prehľadom, citom a nadšením, čo bez problémov zvláda aj náročné a vážne témy. Dokonca použijem aj výraz "moderné" ako označenie jeho písania, čo v súvislosti s literatúrou môže znieť všelijako, ale myslím, že vrámci tvorenia dialógov a humoru je výstižné - v tom najlepšom slova zmysle...Related link:
Wilderneees!

No comments: