Saturday, March 3, 2012

Za plotom 5

Konečne po všetkých tých soškách a sošôčkach som sa dočkala aj živých vtáčikov (vlastne z jedného len chvosta). I keď kŕmidiel po stromoch visí hojne, zazrieť ich takto zblízka je veľmi vzácne. A urobiť narýchlo aspoň ako-tak kvalitné foto ešte vzácnejšie.. :-)Related links:
Za plotom 1
Za plotom 2
Za plotom 3
Za plotom 4

No comments: