Saturday, June 30, 2012

Orchids


Hovorilo sa o nich, že sú vzácne. Dnes sú už pomaly v každej druhej domácnosti. Myslím si však, že to na ich vzácnosti neuberá. Tajomné a exotické, a hlavne nádherné. Kvitnú všelijako, nepravidelne, na preskáčku, najradšej však v miestnostiach, kde sú stále nejakí ľudia a kde počujú hlasy (mám to potvrdené z troch nezávislých pozorovaní). V podstate sú to spoločenské kvietky, čo majú radi blízkosť...


No comments: