Tuesday, December 24, 2013

Merry Christmas!

Prajem všetkým nádherné sviatky, plné Svetla, Lásky a zázračnosti, nových začiatkov a prežívaní, a Nebeského Pokoja...
Wishing you Love, Happiness and Light in your hearts and a real Christmas wonder that should be always new and magical...
Picture by Nadia Strelkina

No comments: