Saturday, December 7, 2013

Mouse theme


Hoci doma v špajzi a na poli, kde obhrýzajú zemiaky, sú pre nás často škodcovia, na plátne a na papieri sa myškám, potkanom, či iným hlodavcom dostalo pre ich podarenosť tisícorakého spracovania, a majú čestné miesto vedľa ostatných zvieratiek nielen v ríši príbehov a rozprávok...

authors unknown:
No comments: