Thursday, November 20, 2008

VodaNa vysokých horách
pod kořeny skal,
narodí se voda,
sama ví jak dál

Najde si své břehy,
má čistotu a jas,
svůj čas

Od pohledu chladná,
život v sobě má
Zrcadlení značí
uč se proměnám

Naráží a proudí
na jih, na sever,
zná směr

Dej mi vodo na vědomí,
rád ti naletím,
že mě odléváš
do své paměti,

že mě zvěčňuješ
na svých hladinách,
vodo vyplav ze mě strach...

Nemůžu ji sevřít,
stále pomíjí (...)
Samá samá voda,
neúprosný proud,
s ní plout...

Dej mi vodo na vědomí,
rád ti naletím,
že mě odléváš
do své paměti,

že mě zvěčňuješ
na svých hladinách,
vodo vyplav ze mě strach...

Futurum